De beste stedene for sportsfiske i Norge

Alle kjenner noen som er interessert i sportsfiske. Alle fiskeinteresserte bør vite om de beste stedene å drive med sportsfiske i Norge!

fiske

De fleste elvestrøk og steder langs kystlinja i Norge er fullt mulige å nå fram til, noe som gir sportsfiskeren uendelige muligheter for fiske. Selve bosettingen i Norges land er spredt over alle vidder, og vi er et folk veldig nært naturen, og her er fisket en stor del av kulturen.

Dra til elver, innsjøer og dammer med laks, ørret, abbor og gjedde. Laksefiske er meget attraktivt i de trønderske farvann, og søker du torsken, er den også å finne i vakre Lofoten. Er det andre typer fisk du trakter etter, så kan de sterke strømmene og næringsrikt vann love deg norsk fisk med meget god kvalitet.

“Laks og sjøaure som er på vei mot elvene for å gyte har grunnet det blitt stående i fjorden. Dette har ført til et aktivt fritidsfiske etter laks og sjøaure i sjøen.”

Ta med stanga, håndsnøret og enkel line med krok og fordriv dagene med hobbyfiske. Alle sportsfiskere med respekt for seg selv er også en av 120 000 medlemmer  i Norges Jeger- og Fiskeforbund. Fiske med stang og håndsnøre i saltvann (også etter laks, sjøørret og sjørøye) er gratis, men noen arter må du derimot ha fiskekort eller betale fiskeavgift for å fiske.

Fra å være en innhøstingstradisjon er sportsfiske i dag en hobby som mennesket bruker for rekreasjon. I området rundt Mjøsa i Hedmarken er det stor sjanse for å sikre seg blant annet gjedde eller ørret. Er du glad i makrell, går veien til Vestlandets mange fjorder. Ønsker du å prøve lykken på kveite eller andre arter som gyter på dypet, går turen litt lengre ut til havs.

Skitt fiske!