Yrkesfisking i Norge 

Fisking er noe man kan drive med på hobbybasis, men også på profesjonell basis. Det å være fisker er ikke aktuelt over hele verden, men det er mange land som har fisking som en stor del næringen. Norge er ett av disse landene.  

Norge er et flott land, med mye flott natur og en utrolig lang kystlinje. Det er naturligvis et stort marked for fisk i Norge, og fiskenæringen tilfører mye penger til landet. Fisking i Norge har pågått så lenge man kan forestille seg. Ikke bare har det vært mange som har blitt profesjonelle fiskere og som har valgt det som yrke, men det er også mange som har måttet fiske for å overleve. Dette er selvfølgelig en god del år siden, men det kan være en forklaring på hvorfor fisking har en så sterk posisjon i Norge i dag.

Det å være yrkesfisker kan gå ut på at man velger å jobbe som selvstendig næringsdrivende, og at man faktisk eier en egen båt som brukes til fiske. En yrkesfisker kan også være en person som er en del av en større virksomhet, og da foregår fiskingen naturligvis i større skala enn for en som er selvstendig næringsdrivende. Uansett om man velger å jobbe for seg selv eller for et større selskap, så er det visse regler som må følges når man skal jobbe som fisker. Det er ikke slik at hvem som helst kan bli fisker. Reglene som skal følges, endres stadig vekk, og man kan finne en oppdatert versjon av reglementet på flere nettsider.

Jobbe som fisker

Hvis man ønsker å jobbe som fisker, så kan det også vært lurt å ta noen kurs. Jo mer erfaring og kunnskap man har innen fiske, desto tryggere og bedre vil man ha det i arbeidslivet som fisker. Hvis man skal søke jobb hos et selskap som driver med fisking, så vil det selvfølgelig også være positivt at man har noe kursgrunnlag. Hvis man skal starte opp som fisker selv, så må man påberegne at man trenger flere kurs, for da har man naturligvis mer ansvar. Det er også helt nødvendig å ha en ganske god startkapital. For det første er det behov for å kjøpe seg en båt som kan benyttes til næring, i tillegg til at det kan være nødvendig å gå til innkjøp av utstyr. Når man skal starte opp som selvstendig fisker, så er man også nødt til å søke ulike tillatelser, slik at man er sikker på at man jobber på en lovlig måte.

Fisking i Norge er ikke det det engang var, men fisking er fortsatt en stor del av kulturen og inntekten i landet. Med den kystlinjen som finnes i Norge, er det ingen tvil om at det er flotte fiskemuligheter å benytte seg av. Norge bruker ikke all fisken selv, men eksporterer også til flere andre land, blant annet i Europa. Norge er kjent for sin gode kvalitet på fisk, og dette er helt klart noe som selger godt, både innenfor og utenfor landets grenser. Fersk fisk fra Norge kan ikke sammenlignes med fisk fra noe annet sted i verden.