Varianter av fiske 

Fiske handler ikke bare om å ta med seg en fiskestang og fiske i ett vann. Det finnes flere ulike måter å fiske på, men utgangspunktet er det er samme for alle fiskemetodene, og målet er selvsagt å få en fisk på kroken. Det som skiller variantene fra hverandre, er blant annet stedene man fisker på og utstyret som trengs for å fiske. Det er også varierte fiskeslag som kan fiskes, avhengig av hva slags fiske man velger å begi seg ut på.

Isfiske

Isfiske er en variant av de ulike fiskemetodene som blir utført på vinterstid. Konseptet med isfiske er at den som skal fiske, fisker ute på et vann som er dekket av is. Det man må gjøre, er å borre et hull i isen, slik at man kommer ned til vannet der fisken befinner seg. Før man i det hele tatt begynner med å lage hull, så er det en ting som er viktig å sjekke, og det er om isen er trygg å gå på. Det finnes nettsider som kan brukes til å finne slik informasjon, slik at man er sikker på at man begir seg ut på fisketur på en trygg måte. Et annet godt tips når det gjelder isfiske, er at man bør kle seg godt. Det kan bli en ganske kjølig opplevelse å sitte stille på isen over lengre tid.

Ferskvannsfiske

Ferskvannsfiske er en veldig vanlig variant innen fiske, og slik fisking foregår rett og slett i ferskvann. Det som ikke mange tenker over når det kommer til ferskvannsfisking, er at man må ha tillatelse til å fiske de fleste steder. Det er nemlig slik at rettighetene til fisking i både elver og innsjøer tilhører grunneieren på stedet. Det finnes en enkel løsning på dette, og det er å kjøpe en fisketillatelse i form av et fiskekort. Har man med seg barn på fisketuren, kan barna stort sett fiske gratis i all ferskvann i perioden fra 1.januar til og med 20. august.